Lopende en afgeronde projecten kunt u vinden op onze facebook pagina:

https://www.facebook.com/weidengrondverzet/